Ebben Legal

Expertises en Dienstverlening

Werkwijze

Onze dienstverlening is gebaseerd op onze expertise maar ook op vertrouwen van en een ‘klik’ met de opdrachtgever. Graag willen de advocaten van EBBEN Legal in een – vrijblijvend – kennismakingsgesprek vaststellen of de expertises van EBBEN Legal efficiënt kunnen worden ingezet, wat de kosten daarvan zijn en of de 'klik' er is of kan komen.  

EBBEN Legal biedt haar diensten aan voor particulieren, startende ondernemingen, overheden, instituten, stichtingen, kleine en grote ondernemingen. 

Rechtsgebieden

 

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Huurrecht

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Familierecht

Strafrecht

Reorganisatie

EBBEN Legal ondersteunt bedrijven bij hun reorganisatie middels innovatieve en praktische juridische oplossingen onder meer op het gebied van arbeidsrecht. In dat kader biedt EBBEN Legal, met behulp van samenwerkende partners op coachingsgebied, de onderstaande diensten aan. 

Een reorganisatie heeft vaak een grote impact op het dagelijks leven van de betrokken individuen, maar ook op de organisatie en de achterblijvende werknemers. EBBEN Legal streeft ernaar dat de reorganisatie een zo gunstig mogelijke uitkomst heeft. We zorgen voor professionele begeleiding, deskundig juridisch advies, ondersteuning op de juiste momenten en deskundige coaches om de reorganisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

In dit speciale traject werkt EBBEN Legal samen met VisiePoint. Onze samenwerking heeft in het verleden uitgewezen dat er, naast juridisch inhoudelijk, ook zorg en aandacht is voor het menselijke aspect. VisiePoint's coaches hebben ervaring met de ander betrokken en inlevend op te vangen in tijden van emotionele instabiliteit. Dit maakt dat uw ontslagprocedure evenwichtiger en rustiger verloopt en uw organisatie snel terug kan keren naar haar dagelijkse gang van zaken.

Via de link vindt u meer informatie over VisiePoint Training Coaching Advies.