Experts in Integriteit

EBBEN Partners

Risico Management

EBBEN Partners combineert vier expertises, accountancy, advocatuur, data-security en integriteit in haar bijzondere onderzoeken.

Elke onderneming heeft te maken met risico’s. Deze risico kunnen strategisch, operationeel of financieel zijn.  EBBEN Partners heeft uitgebreide ervaring op het gebied van internationaal risico management en de juridische beheersing hiervan.

EBBEN Partners helpt cliënten om risico’s op het gebied van personeel, partners, klanten, bezittingen en investeringen te identificeren en te managen. Wij ontwerpen oplossingen om het ondernemingen mogelijk te maken maximaal te presteren in risicovolle omgevingen.

Ga hier naar de site van EBBEN Partners.